e-ponuda programskih sadržaja

RAZNORODNI KRATKI FORMATI - ulaganje u proizvodnju

Ponude se primaju do:
30. listopada 2020.
Sažetak:

raznorodni kratki formati

zabavno-edukativni formati i  mini dokumentarci, sve iz produčja kulture, popularne kulture, povijesti i sporta

Trajanje:  5 minuta, do 10 minuta, do 15 minuta

Vrijeme emitiranja: večer (od 17 do 23 sata)

Volumen: slobodno

Programski kanal: svi programski kanali HTV-a

Cijena: prema ponudi.

Za djela s više nastavaka uz svu traženu dokumentaciju potrebno je priložiti jedan scenarij i sinopsis svake epizode. Za ponude s više od 20 nastavaka potrebno je dostaviti sinopsise svih nastavaka i 20% scenarija.

Povjerenstvo:
  • Vladimir Brnardić
  • Lidija Katarina Matančević Preradović
  • Margareta Jelčić
  • Dario Kobescak
  • Rahela Štefanović