e-ponuda programskih sadržaja

Dokumentarni filmovi i serije/serijali – licencija 2

Ponude se primaju do:
08. ožujka 2021.
Sažetak:

Dokumentarni filmovi i serije/serijali – licencija 2

Volumen: slobodno

Trajanje: slobodno

Vrijeme emitiranja: večer (od 22.00)

Programski kanal: HTV3

Početak prava emitiranja: najkasnije 1. rujna 2021.

 

NAPOMENA: HRT zadržava pravo izmjene programskog kanala i vremena emitiranja.

Povjerenstvo:
  • Vladimir Brnardić
  • Tanja Kirhmajer
  • Maja Fišter